سیم و کابل

کابل فشار ضعیف (LV)

فهرست مطالب

معرفی کابل فشار ضعیف

کابل فشار ضعیف (LV) برای ولتاژهای در سطح ولتاژی 500 تا 1000 ولت قرار دارند و با روکش‌هایی از مواد مختلف و تعداد رشته‌های هادی متغیر ساخته می‌شود. بدین ترتیب متناسب با نوع ماده به‌ کار رفته در عایق و تعداد رشته‌های هادی این کابل‌ها که می‌تواند 2 یا 5 رشته باشد، کاربردهای متفاوتی را در عرصه‌های مختلف از آنها شاهد هستیم.

آنچه از این کابل‌ها عبور می‌کند، برق فشار ضعیف (LV) است که در ساده‌ترین حالت آن به مصارف روشنایی و برق‌کشی ساختمان‌ها می‌رسد. در تمامی انواع کابل‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎های فشار ضعیف یک سیم صفر وجود دارد که اغلب با رنگ خاکستری روشن مشخص می‌شود و رنگ قرمز را به سیم محافظ اختصاص می‌دهند.

بسته به نوع کابل از رنگ‌های دیگری نیز مانند آبی، سیاه و… به‌ منظور افزایش سطح مقطع کابل و ارتقا قدرت آن بهره می‌برند.

مطلب پیشنهادی : سیم و کابل چیست؟

انواع کابل برق فشار ضعیف

در ادامه به بررسی انواع کابل های فشار ضعیف می پردازیم.

کابل فشار ضعیف تک رشته عایق PVC

مشخصات فنی کابل فشار ضعیف تک رشته عایق PVC
سطح مقطع (میلی متر مربع) قطر هادی (میلی متر) ضخامت عایق
(میلی متر)
ضخامت غلاف (میلی متر) قطر کلی (میلی متر)
1*1.5 1.4 0.8 1.4 5.8
1*2.5 1.8 0.8 1.4 6.2
1*4 2.3 1 1.4 7.1
1*6 2.8 1 1.4 7.6
1*10 3.6 1 1.4 8.4
1*16 4.5 1 1.4 9.3
1*25 5.6 1.2 1.4 10.8
1*35 6.7 1.2 1.4 11.9
1*50 8 1.4 1.4 13.6
1*70 9.4 1.4 1.4 15.1
1*95 11 1.6 1.5 17.2
1*120 12.4 1.6 1.5 18.7
1*150 13.8 1.8 1.6 20.6
1*185 15.3 2 1.7 22.7
1*240 17.5 2.2 1.8 25.4
1*300 19.5 2.4 1.9 28
1*400 22.6 2.6 2 31.7
1*500 25.2 2.8 2.1 35
1*630 28.3 2.8 2.2 38.3

 

کابل فشار ضعیف دو رشته عایق PVC

مشخصات فنی کابل فشار ضعیف دو رشته عایق PVC
سطح مقطع (میلی متر مربع) قطر هادی (میلی متر) ضخامت عایق
(میلی متر)
ضخامت غلاف (میلی متر) قطر کلی (میلی متر)
2*1.5 1.4 0.8 1.8 9.6
2*2.5 1.8 0.8 1.8 10.4
2*4 2.3 1 1.8 12.2
2*6 2.8 1 1.8 13.2
2*10 3.6 1 1.8 14.8
2*16 4.5 1 1.8 16.6
2*25 5.6 1.2 1.8 19.6
2*35 6.7 1.2 1.8 21.8
2*50 8 1.4 1.8 25.2
2*70 9.4 1.4 1.9 28.1
2*95 11 1.6 2 32.4
2*120 12.4 1.6 2.1 35.4
2*150 13.8 1.8 2.2 39.2
2*185 15.3 2 2.4 43.3
2*240 17.5 2.2 2.5 48.9
2*300 19.5 2.4 2.7 54
2*400 22.6 2.6 2.9 61.5

کابل فشار ضعیف سه رشته عایق PVC

مشخصات فنی کابل فشار ضعیف سه رشته عایق PVC
سطح مقطع (میلی متر مربع) قطر هادی (میلی متر) ضخامت عایق
(میلی متر)
ضخامت غلاف (میلی متر) قطر کلی (میلی متر)
3*1.5 1.4 0.8 1.8 10.1
3*2.5 1.8 0.8 1.8 10.9
3*4 2.3 1 1.8 12.9
3*6 2.8 1 1.8 13.9
3*10 3.6 1 1.8 15.7
3*16 4.5 1 1.8 17.6
3*25 5.6 1.2 1.8 20.8
3*35 6.7 1.2 1.8 23.2
3*50 8 1.4 1.8 26.9
3*70 9.4 1.4 1.9 30.1
3*95 11 1.6 2.1 34.7
3*120 12.4 1.6 2.2 38
3*150 13.8 1.8 2.3 42.1
3*185 15.3 2 2.5 46.5
3*240 17.5 2.2 2.7 52.5
3*300 19.5 2.4 2.8 58
3*400 22.6 2.6 3.1 66.1

 

کابل فشار ضعیف سه و نیم رشته عایق PVC

مشخصات فنی کابل فشار ضعیف سه رشته عایق PVC
سطح مقطع (میلی متر مربع) قطر هادی (میلی متر) ضخامت عایق
(میلی متر)
ضخامت غلاف (میلی متر) قطر کلی (میلی متر)
3*16+10 4.5/3.6 1/1 1.8 19
3*25+16 5.6/4.5 1.2/1 1.8 22.6
3*35+16 6.7/4.5 1.2/1 1.8 25.3
3*50+25 8/5.6 1.4/1.2 1.9 29.6
3*70+35 9.4/6.7 1.4/1.2 2 33.2
3*95+50 11/8 1.6/1.4 2.2 38.4
3*120+70 12.4/9.4 1.6/1.4 2.3 42
3*150+70 13.8/9.4 1.8/1.4 2.5 46.6
3*185+95 15.3/11 2/1.6 2.6 51.6
3*240+120 17.5/12.4 2.2/1.6 2.9 58.3
3*300+150 19.5/13.8 2.4/1.8 3.1 64.5
3*400+185 22.6/15.3 2.6/2 3.3 73.5

 

کابل فشار ضعیف چهار رشته عایق PVC

مشخصات فنی کابل فشار ضعیف چهار رشته عایق PVC
سطح مقطع (میلی متر مربع) قطر هادی (میلی متر) ضخامت عایق
(میلی متر)
ضخامت غلاف (میلی متر) قطر کلی (میلی متر)
4*1.5 1.4 0.8 1.8 10.8
4*2.5 1.8 0.8 1.8 11.8
4*4 2.3 1 1.8 14
4*6 2.8 1 1.8 15.2
4*10 3.6 1 1.8 17.1
4*16 4.5 1 1.8 19.3
4*25 5.6 1.2 1.8 22.9
4*35 6.7 1.2 1.8 25.6
4*50 8 1.4 1.9 29.9
4*70 9.4 1.4 2 33.5
4*95 11 1.6 2.2 38.7
4*120 12.4 1.6 2.3 42.3
4*150 13.8 1.8 2.5 46.9
4*185 15.3 2 2.6 51.9
4*240 17.5 2.2 2.9 58.6
4*300 19.5 2.4 3.1 64.8
4*400 22.6 2.6 3.3 73.8

 

کابل فشار ضعیف پنج رشته عایق PVC

مشخصات فنی کابل فشار ضعیف پنج رشته عایق PVC
سطح مقطع (میلی متر مربع) قطر هادی (میلی متر) ضخامت عایق
(میلی متر)
ضخامت غلاف (میلی متر) قطر کلی (میلی متر)
5*1.5 1.4 0.8 1.8 13.5
5*2.5 1.8 0.8 1.8 15
5*4 2.3 1 1.8 17
5*6 2.8 1 1.8 18.5
5*10 3.6 1 1.8 20.5
5*16 4.5 1 1.8 24.5
5*25 5.6 1.2 1.8 29.5
5*35 6.7 1.2 2 33

 

کابل فشار ضعیف تک رشته عایق PVC آرموردار

مشخصات فنی کابل فشار ضعیف تک رشته عایق PVC زره دار
سطح مقطع (میلی متر مربع) قطر هادی (میلی متر) ضخامت عایق (میلی متر) ضخامت پوشش داخلی (میلی متر) قطر آرمور آلومینیومی (میلی متر) ضخامت غلاف (میلی متر) قطر کلی (میلی متر)
1*4 2.3 1 1 0.8 1.8 11.5
1*6 2.8 1 1 0.8 1.8 12
1*10 3.6 1 1 0.8 1.8 12.8
1*16 4.5 1 1 0.8 1.8 13.7
1*25 5.6 1.2 1 0.8 1.8 15.2
1*35 6.7 1.2 1 1.25 1.8 17.2
1*50 8 1.4 1 1.25 1.8 18.9
1*70 9.4 1.4 1 1.25 1.8 20.3
1*95 11 1.6 1 1.6 1.8 23
1*120 12.4 1.6 1 1.6 1.8 24.4
1*150 13.8 1.8 1 1.6 1.8 26.2
1*185 15.3 2 1 1.6 1.9 28.2
1*240 17.5 2.2 1 1.6 1.9 31
1*300 19.5 2.4 1 2 2.1 34.4
1*400 22.6 2.6 1.2 2 2.2 38.6
1*500 25.2 2.8 1.2 2 2.3 41.8
1*630 28.3 2.8 1.2 2.5 2.4 46.2

 

کابل فشار ضعیف دو رشته عایق PVC آرموردار

مشخصات فنی کابل فشار ضعیف دو رشته عایق PVC زره دار
سطح مقطع (میلی متر مربع) قطر هادی (میلی متر) ضخامت عایق (میلی متر) ضخامت پوشش داخلی (میلی متر) قطر زره فولادی (میلی متر) ضخامت غلاف (میلی متر) قطر کلی (میلی متر)
2*2.5 1.8 0.8 1 0.8 1.8 14
2*4 2.3 1 1 1.25 1.8 16.7
2*6 2.8 1 1 1.25 1.8 17.7
2*10 3.6 1 1 1.25 1.8 19.3
2*16 4.5 1 1 1.25 1.8 21.1
2*25 5.6 1.2 1 1.6 1.8 24.8
2*35 6.7 1.2 1 1.6 1.8 27
2*50 8 1.4 1 1.6 1.9 30.7
2*70 9.4 1.4 1 2 2.1 34.5
2*95 11 1.6 1.2 2 2.2 39.2
2*120 12.4 1.6 1.2 2 2.3 42.2
2*150 13.8 1.8 1.2 2.5 2.5 47.2
2*185 15.3 2 1.4 2.5 2.6 51.6
2*240 17.5 2.2 1.4 2.5 2.8 57.2
2*300 19.5 2.4 1.6 2.5 3 62.8
2*400 22.6 2.6 1.6 2.5 3.2 70.3

 

کابل فشار ضعیف سه رشته عایق PVC آرمور دار

مشخصات فنی کابل فشار ضعیف سه رشته عایق PVC زره دار
سطح مقطع (میلی متر مربع) قطر هادی (میلی متر) ضخامت عایق (میلی متر) ضخامت پوشش داخلی (میلی متر) قطر زره فولادی (میلی متر) ضخامت غلاف (میلی متر) قطر کلی (میلی متر)
3*2.5 1.8 0.8 1 0.8 1.8 14.5
3*4 2.3 1 1 1.25 1.8 17.4
3*6 2.8 1 1 1.25 1.8 18.4
3*10 3.6 1 1 1.25 1.8 20.2
3*16 4.5 1 1 1.6 1.8 22.8
3*25 5.6 1.2 1 1.6 1.8 26
3*35 6.7 1.2 1 1.6 1.9 28.5
3*50 8 1.4 1 2 2 33.3
3*70 9.4 1.4 1.2 2 2.1 37
3*95 11 1.6 1.2 2 2.3 41.6
3*120 12.4 1.6 1.2 2.5 2.4 45.9
3*150 13.8 1.8 1.4 2.5 2.6 50.4
3*185 15.3 2 1.4 2.5 2.7 54.8
3*240 17.5 2.2 1.5 2.5 2.9 61.2
3*300 19.5 2.4 1.6 2.5 3.1 66.8
3*400 22.6 2.8 1.6 3.15 3.4 76.7
3*500 25.2 2.8 1.8 3.15 3.7 83.6

 

کابل فشار ضعیف سه و نیم رشته عایق PVC آرمور دار

مشخصات فنی کابل فشار ضعیف سه و نیم رشته عایق PVC زره دار
سطح مقطع (میلی متر مربع) قطر هادی (میلی متر) ضخامت عایق (میلی متر) ضخامت پوشش داخلی (میلی متر) قطر زره فولادی (میلی متر) ضخامت غلاف (میلی متر) قطر کلی (میلی متر)
3*10+6 3.6/2.8 1/1 1 1.25 1.8 21.9
3*16+10 4.5/3.6 1/1 1 1.6 1.8 24.2
3*25+16 5.6/4.5 1.2/1 1 1.6 1.8 27.9
3*35+16 6.7/4.5 1.2/1 1 1.6 1.9 30.8
3*50+25 8/5.6 1.4/1.2 1 2 2 36.4
3*70+35 9.4/6.7 1.4/1.2 1.2 2 2.1 40.1
3*95+50 11/8 1.6/1.4 1.2 2.5 2.3 46.3
3*120+70 12.4/9.4 1.6/1.4 1.4 2.5 2.4 50.3
3*150+70 13.8/9.4 1.8/1.4 1.4 2.5 2.6 55
3*185+95 15.3/11 2/1.6 1.4 2.5 2.7 60.3
3*240+120 17.5/12.4 2.2/1.6 1.6 2.5 2.9 67
3*300+150 19.5/13.8 2.4/1.8 1.6 3.15 3.1 74.6
3*400+185 22.6/15.3 2.6/2 1.8 3.15 3.4 84.1
3*500+240 25.2/17.5 2.8/2.2 2 3.15 3.7 91.8

 

کابل فشار ضعیف چهار رشته عایق PVC آرموردار

مشخصات فنی کابل فشار ضعیف چهار رشته عایق PVC زره دار
سطح مقطع (میلی متر مربع) قطر هادی (میلی متر) ضخامت عایق (میلی متر) ضخامت پوشش داخلی (میلی متر) قطر زره فولادی (میلی متر) ضخامت غلاف (میلی متر) قطر کلی (میلی متر)
4*4 2.3 1 1 1.25 1.8 18.5
4*6 2.8 1 1 1.25 1.8 19.7
4*10 3.6 1 1 1.25 1.8 22.3
4*16 4.5 1 1 1.6 1.8 24.5
4*25 5.6 1.2 1 1.6 1.9 28.2
4*35 6.7 1.2 1 1.6 2 31.1
4*50 8 1.4 1 2 2.1 36.7
4*70 9.4 1.4 1.2 2 2.3 40.4
4*95 11 1.6 1.2 2.5 2.5 46.6
4*120 12.4 1.6 1.4 2.5 2.6 50.6
4*150 13.8 1.8 1.4 2.5 2.7 55.3
4*185 15.3 2 1.4 2.5 2.9 60.6
4*240 17.5 2.2 1.6 2.5 3.1 67.3
4*300 19.5 2.4 1.6 3.15 3.4 74.9
4*400 22.6 2.6 1.8 3.15 3.7 84.4
4*500 25.2 2.8 2 3.15 3.9 92.1

 

کابل فشار ضعیف تک رشته عایق XLPE

مشخصات فنی کابل فشار ضعیف تک رشته عایق XLPE
سطح مقطع (میلی متر مربع) قطر هادی (میلی متر) ضخامت عایق (میلی متر) ضخامت غلاف (میلی متر) قطر کلی (میلی متر)
1*1.5 1.4 0.7 1.4 5.6
1*2.5 1.8 0.7 1.4 6
1*4 2.3 0.7 1.4 6.5
1*6 2.8 0.7 1.4 7
1*10 3.6 0.7 1.4 7.8
1*16 4.5 0.7 1.4 8.7
1*25 5.6 0.9 1.4 10.2
1*35 6.7 0.9 1.4 11.3
1*50 8 1 1.4 12.8
1*70 9.4 1.1 1.4 14.4
1*95 11 1.1 1.5 16.1
1*120 12.4 1.2 1.5 17.8
1*150 13.8 1.4 1.6 19.8
1*185 15.3 1.6 1.6 21.8
1*240 17.5 1.7 1.7 24.4
1*300 19.5 1.8 1.8 26.7
1*400 22.6 2 1.9 30.5
1*500 25.2 2.2 2 33.7
1*630 28.3 2.4 2.2 37.4
1*800 31.9 2.6 2.3 41.7
1*1000 35.7 2.8 2.4 46.2

 

کابل فشار ضعیف دو رشته عایق XLPE

مشخصات فنی کابل فشار ضعیف دو رشته عایق XLPE
سطح مقطع (میلی متر مربع) قطر هادی (میلی متر) ضخامت عایق (میلی متر) ضخامت غلاف (میلی متر) قطر کلی (میلی متر)
2*1.5 1.4 0.7 1.8 9.2
2*2.5 1.8 0.7 1.8 10
2*4 2.3 0.7 1.8 11
2*6 2.8 0.7 1.8 12
2*10 3.6 0.7 1.8 13.6
2*16 4.5 0.7 1.8 15.4
2*25 5.6 0.9 1.8 18.4
2*35 6.7 0.9 1.8 20.6
2*50 8 1 1.8 23.6
2*70 9.4 1.1 1.8 26.8
2*95 11 1.1 1.9 30.2
2*120 12.4 1.2 2 33.7
2*150 13.8 1.4 2.2 37.5
2*185 15.3 1.6 2.3 41.6
2*240 17.5 1.7 2.5 46.7
2*300 19.5 1.8 2.6 51.4
2*400 22.6 2 2.9 58.9

 

کابل فشار ضعیف سه رشته عایق XLPE

مشخصات فنی کابل فشار ضعیف سه رشته عایق XLPE
سطح مقطع (میلی متر مربع) قطر هادی (میلی متر) ضخامت عایق (میلی متر) ضخامت غلاف (میلی متر) قطر کلی (میلی متر)
3*1.5 1.4 0.7 1.8 9.6
3*2.5 1.8 0.7 1.8 10.5
3*4 2.3 0.7 1.8 11.6
3*6 2.8 0.7 1.8 12.6
3*10 3.6 0.7 1.8 14.4
3*16 4.5 0.7 1.8 16.3
3*25 5.6 0.9 1.8 19.5
3*35 6.7 0.9 1.8 21.9
3*50 8 1 1.8 25.1
3*70 9.4 1.1 1.9 28.7
3*95 11 1.1 2 32.4
3*120 12.4 1.2 2.1 36.1
3*150 13.8 1.4 2.3 40.3
3*185 15.3 1.6 2.4 44.6
3*240 17.5 1.7 2.6 50.2
3*300 19.5 1.8 2.7 55.2
3*400 22.6 2 3 63.3

 

کابل فشار ضعیف سه و نیم رشته عایق XLPE

مشخصات فنی کابل فشار ضعیف سه و نیم رشته عایق XLPE
سطح مقطع (میلی متر مربع) قطر هادی (میلی متر) ضخامت عایق (میلی متر) ضخامت غلاف (میلی متر) قطر کلی (میلی متر)
3*16+10 4.5/3.6 0.7/0.7 1.8 17.5
3*25+16 5.6/4.5 0.9/0.7 1.8 21.2
3*35+16 6.7/4.5 0.9/0.7 1.8 23.8
3*50+25 8/5.6 1/0.9 1.8 27.5
3*70+35 9.4/6.7 1.1/0.9 2 31.7
3*95+50 11/8 1.1/1 2.1 35.8
3*120+70 12.4/9.4 1.2/1.1 2.3 39.9
3*150+70 13.8/9.4 1.4/1.1 2.4 44.6
3*185+95 15.3/11 1.6/1.1 2.6 49.5
3*240+120 17.5/12.4 1.7/1.2 2.8 55.7
3*300+150 19.5/13.8 1.8/1.4 3 61.4
3*400+185 22.6/15.3 2/1.6 3.2 70.4

 

کابل فشار ضعیف چهار رشته عایق XLPE

مشخصات فنی کابل فشار ضعیف چهار رشته عایق XLPE
سطح مقطع (میلی متر مربع) قطر هادی (میلی متر) ضخامت عایق (میلی متر) ضخامت غلاف (میلی متر) قطر کلی (میلی متر)
4*1.5 1.4 0.7 1.8 10.4
4*2.5 1.8 0.7 1.8 11.3
4*4 2.3 0.7 1.8 12.5
4*6 2.8 0.7 1.8 13.7
4*10 3.6 0.7 1.8 15.7
4*16 4.5 0.7 1.8 17.8
4*25 5.6 0.9 1.8 21.5
4*35 6.7 0.9 1.8 24.1
4*50 8 1 1.8 27.8
4*70 9.4 1.1 2 32
4*95 11 1.1 2.1 36.1
4*120 12.4 1.2 2.3 40.2
4*150 13.8 1.4 2.4 44.9
4*185 15.3 1.6 2.6 49.8
4*240 17.5 1.7 2.8 56
4*300 19.5 1.8 3 61.7
4*400 22.6 2 3.2 70.7

 

کابل فشار ضعیف پنج رشته عایق XLPE

مشخصات فنی کابل فشار ضعیف پنج رشته عایق XLPE
سطح مقطع (میلی متر مربع) قطر هادی (میلی متر) ضخامت عایق (میلی متر) ضخامت غلاف (میلی متر) قطر کلی (میلی متر)
5*1.5 1.4 0.7 1.8 13
5*2.5 1.8 0.7 1.8 14.5
5*4 2.3 0.7 1.8 15.5
5*6 2.8 0.7 1.8 16.5
5*10 3.6 0.7 1.8 19
5*16 4.5 0.7 1.8 23
5*25 5.6 0.9 1.9 28
5*35 6.7 0.9 2 31.5

 

کابل فشار ضعیف تک رشته عایق XLPE آرموردار

مشخصات فنی کابل فشار ضعیف تک رشته عایق XLPE زره دار
سطح مقطع (میلی متر مربع) قطر هادی (میلی متر) ضخامت عایق (میلی متر) ضخامت پوشش داخلی (میلی متر) قطر سیم آلومینیومی (میلی متر) ضخامت غلاف (میلی متر) قطر کلی (میلی متر)
1*4 2.3 0.7 1 0.8 1.8 10.9
1*6 2.8 0.7 1 0.8 1.8 11.4
1*10 3.6 0.7 1 0.8 1.8 12.2
1*16 4.5 0.7 1 0.8 1.8 13.1
1*25 5.6 0.9 1 0.8 1.8 14.6
1*35 6.7 0.9 1 1.25 1.8 16.6
1*50 8 1 1 1.25 1.8 18.1
1*70 9.4 1.1 1 1.25 1.8 19.7
1*95 11 1.1 1 1.6 1.8 22
1*120 12.4 1.2 1 1.6 1.8 23.6
1*150 13.8 1.4 1 1.6 1.8 25.4
1*185 15.3 1.6 1 1.6 1.8 27.4
1*240 17.5 1.7 1 1.6 1.9 29.9
1*300 19.5 1.8 1 2 2 33.1
1*400 22.6 2 1.2 2 2.3 37.3
1*500 25.2 2.2 1.2 2 2.3 40.5

 

کابل فشار ضعیف دو رشته عایق XLPE آرموردار

مشخصات فنی کابل فشار ضعیف دو رشته عایق XLPE زره دار
سطح مقطع (میلی متر مربع) قطر هادی (میلی متر) ضخامت عایق (میلی متر) ضخامت پوشش داخلی (میلی متر) قطر سیم آلومینیومی (میلی متر) ضخامت غلاف (میلی متر) قطر کلی (میلی متر)
2*1.5 1.4 0.7 1 0.8 1.8 12.8
2*2.5 1.8 0.7 1 0.8 1.8 13.6
2*4 2.3 0.7 1 0.8 1.8 14.6
2*6 2.8 0.7 1 1.25 1.8 16.5
2*10 3.6 0.7 1 1.25 1.8 18.1
2*16 4.5 0.7 1 1.25 1.8 19.9
2*25 5.6 0.9 1 1.6 1.8 23.6
2*35 6.7 0.9 1 1.6 1.8 25.8
2*50 8 1 1 1.6 1.9 29
2*70 9.4 1.1 1 2 2 33.2
2*95 11 1.1 1.2 2 2.1 37.1
2*120 12.4 1.2 1.2 2 2.3 40.5
2*150 13.8 1.4 1.2 2.5 2.4 45.4
2*185 15.3 1.6 1.4 2.5 2.6 49.9
2*240 17.5 1.7 1.4 2.5 2.7 55.1
2*300 19.5 1.8 1.6 2.5 2.9 60.2
2*400 22.6 2 1.6 2.5 3.1 67.7

 

کابل فشار ضعیف سه رشته عایق XLPE آرموردار

مشخصات فنی کابل فشار ضعیف سه رشته عایق XLPE زره دار
سطح مقطع (میلی متر مربع) قطر هادی (میلی متر) ضخامت عایق (میلی متر) ضخامت پوشش داخلی (میلی متر) قطر سیم آلومینیومی (میلی متر) ضخامت غلاف (میلی متر) قطر کلی (میلی متر)
3*1.5 1.4 0.7 1 0.8 1.8 13.2
3*2.5 1.8 0.7 1 0.8 1.8 14.1
3*4 2.3 0.7 1 0.8 1.8 15.2
3*6 2.8 0.7 1 1.25 1.8 17.1
3*10 3.6 0.7 1 1.25 1.8 18.9
3*16 4.5 0.7 1 1.25 1.8 20.8
3*25 5.6 0.9 1 1.6 1.8 24.7
3*35 6.7 0.9 1 1.6 1.8 27.2
3*50 8 1 1 1.6 1.9 30.6
3*70 9.4 1.1 1 2 2.1 35.2
3*95 11 1.1 1.2 2 2.2 39.3
3*120 12.4 1.2 1.2 2 2.3 43
3*150 13.8 1.4 1.4 2.5 2.5 48.6
3*185 15.3 1.6 1.4 2.5 2.7 53
3*240 17.5 1.7 1.4 2.5 2.8 58.5
3*300 19.5 1.8 1.6 2.5 3 64
3*400 22.6 2 1.6 3.15 3.3 73.5

 

کابل فشار ضعیف سه و نیم رشته عایق XLPE آرمور دار

مشخصات فنی کابل فشار ضعیف سه و نیم رشته عایق XLPE زره دار
سطح مقطع (میلی متر مربع) قطر هادی (میلی متر) ضخامت عایق (میلی متر) ضخامت پوشش داخلی (میلی متر) قطر سیم آلومینیومی (میلی متر) ضخامت غلاف (میلی متر) قطر کلی (میلی متر)
3*16+10 4.5/3.6 0.7/0.7 1 1.6 1.8 22.7
3*25+16 6.6/4.5 0.9/0.7 1 1.6 1.8 26.5
3*35+16 6.7/4.5 0.9/0.7 1 1.6 1.9 29
3*50+25 8/5.6 1/0.9 1 1.6 2.1 33
3*70+35 9.4/6.7 1.1/0.9 1.2 2 2.2 38
3*95+50 11/8 1.1/1 1.2 2 2.3 42.4
3*120+70 12.4/9.4 1.2/1.1 1.2 2 2.5 48
3*150+70 13.8/9.4 1.4/1.1 1.4 2.5 2.7 52
3*185+95 15.3/11 1.6/1.1 1.4 2.5 2.8 57.2
3*240+120 17.5/12.4 1.7/1.2 1.6 2.5 3.1 64
3*300+150 19.5/13.8 1.8/1.4 1.6 2.5 3.2 69.8
3*400+185 22.6/15.3 2/1.6 1.6 3.15 3.6 78.6

 

کابل فشار ضعیف چهار رشته عایق XLPE آرموردار

مشخصات فنی کابل فشار ضعیف چهار رشته عایق XLPE زره دار
سطح مقطع (میلی متر مربع) قطر هادی (میلی متر) ضخامت عایق (میلی متر) ضخامت پوشش داخلی (میلی متر) قطر سیم آلومینیومی (میلی متر) ضخامت غلاف (میلی متر) قطر کلی (میلی متر)
4*1.5 1.4 0.7 1 0.8 1.8 14
4*2.5 1.8 0.7 1 0.8 1.8 14.9
4*4 2.3 0.7 1 1.25 1.8 17
4*6 2.8 0.7 1 1.25 1.8 18.2
4*10 3.6 0.7 1 1.25 1.8 20.2
4*16 4.5 0.7 1 1.6 1.8 23
4*25 5.6 0.9 1 1.6 1.8 26.7
4*35 6.7 0.9 1 1.6 1.9 29.5
4*50 8 1 1 2 2.1 34.2
4*70 9.4 1.1 1.2 2 2.2 38.8
4*95 11 1.1 1.2 2 2.3 42.9
4*120 12.4 1.2 1.4 2.5 2.5 48.6
4*150 13.8 1.4 1.4 2.5 2.7 53.2
4*185 15.3 1.6 1.4 2.5 2.8 58.1
4*240 17.5 1.7 1.6 2.5 3.1 64.8
4*300 19.5 1.8 1.6 2.5 3.2 70.4
4*400 22.6 2 1.8 3.15 3.6 81.3

 

مطلب پیشنهادی : سیم و کابل ساختمانی

مشخصات کابل فشار ضعیف

همان طور که در بالا گفته شد، کابل فشار ضعیف قادر است، قدرتی در حد ولتاژهای 500 تا 1000 ولت را تحمل نماید. از این‌ رو می‌توان از آن در انجام کارهایی ساده‌تر چون تأمین روشنایی و همچنین فعالیت‌های سخت‌تر چون حضور در صحنه‌هایی که به ولتاژ بالاتر مانند انتقال نیروی محرکه به الکتروموتورها نیاز می‌باشد، حساب ویژه باز نمود. بدین ترتیب مشخصات کابل‌های فشار ضعیف را این‌ چنین برشمارند.

کابل فشار ضعیف

هادی از جنس‌های متفاوت

جنس مس و آلومینیوم که عایقی بر روی آنها کشیده شده، درون‌ مایه این کابل‌ها را می‌سازند، البته مس را با درجه خلوص 99/5 انتخاب می‌کنند تا حد امکان ناخالصی باعث فعل‌ و انفعالات ناخواسته در بستر کابل نشوند.

هادی کابل فشار ضعیف شامل افشان، نیمه افشان گرد، نصب ثابت، تک‌لا، نیمه افشان سکتور و… می‌شود که به‌ منظور حفظ انعطاف‌ پذیری، هادی‌ها را از رشته‌هایی یکنواخت به هم تابیده می‌سازند تا بر دوام و ماندگاری آنها بی افزایند.

اشکال مختلف

شما می‌توانید این کابل‌ها را در انواع کابل نسوز (مقاوم به حریق)، کابل‌های مسلح، مقاوم در برابر هیدروکربن‌ها، کم دود و… بیابید و به‌ منظور انتقال الکتریسیته یا در محیط‌هایی با احتمال آتش‌سوزی و احتراق به کار ببرید.

پوشش عایق

یکی دیگر از مشخصات این کابل‌ها پوشش عایقی است که بر روی سیم‌های هادی قرار می‌گیرند که متناسب با سطح ولتاژ، ضخامتشان تغییر کرده تا استحکام مکانیکی‌شان تقویت شود.

این پوشش‌ها اغلب از جنس PVC به علت مقاومت خوب و قیمت به‌ صرفه انتخاب می‌شوند و گاهاً نیز از مقاومت بیشتر XLPE بهره می‌برند. همچنین کابل‌های فشار ضعیف ضد آتش نیز امروزه جای خود را در میان این مدل‌ها به‌خوبی بازکرده‌اند.

فیلر مناسب

فیلر ماده‌ای است که از آن در پر نمودن فضای خالی موجود در کابل فشار ضعیف و میان هادی‌ها استفاده می‌شود و به کابل قابلیت خم شدن تا 15 برابر قطر کابل را می‌دهد. انتخاب فیلر مناسب به‌ گونه‌ای که خمش کافی را به کابل داده و از طرفی باعث کاهش تحمل نیروی مکانیکی وارده به کابل نشود، بسیار حائز اهمیت است.

مطلب پیشنهادی : کابل خودنگهدار چیست؟

استانداردهای کابل فشار ضعیف

کابل فشار ضعیف بدون زره برای محل‌هایی با احتمال ضربات مکانیکی محدود و زره دار برای مکان‌هایی، نیازمند به محافظت بیشتر انتخاب می‌شود که به‌ منظور افزایش استحکام مکانیکی زره از جنس فولاد گالوانیزه گزینش می‌گردد و سپس غلاف پی‌وی‌سی رسالت محافظت و عدم عبور رطوبت به داخل کابل را بر عهده می‌گیرد و تمامی این موارد در کنار هم ساختار کلی کابل را می‌سازند.

در حالت کلی و صرف‌ نظر از نوع کابل باید تمامی آنها مطابق با استانداردهای وی‌دی‌ئی آلمان یعنی استاندارد IEC 60502-1، IEC 60228 و IEC 60332 باشند تا مورد تأیید و استفاده قرار گیرند.

کابل فشار ضعیف

کاربرد کابل فشار ضعیف

امکان نصب کابل فشار ضعیف در داخل کانال یا دفن در زمین، کاربردهای وسیعی را به آن بخشیده است. از این‌ رو عرصه‌هایی چون روشنایی و برق‌کشی تأسیسات ساختمانی، تأمین برق مراکز تجاری و استفاده در سیستم‌های اطفاء حریق، فقط بخش کوچکی از خدمات این کابل‌ها را در بر می‌گیرد.

مکان‌ها با احتمال بالای حریق، فضاهای حساس و با حرارت بالا، محیط‌های عملیاتی و… همگی می‌توانند از مزایای این کابل‌ها در جهت بهبود شرایط محیطی و ارتقا سطح امنیت خود بهره ببرند.

تفاوت کابل فشار ضعیف با کابل فشار قوی

هرگاه که سخن از کابل فشار ضعیف باشد، در کنار آن مبحث داغ کابل فشار قوی نیز مطرح‌ شده و توجه همگان را به سمت خود مایل می‌سازد. از این‌ جهت در این بخش به بیان تفاوت‌های حاکم بین این دو کابل می‌پردازیم.

نوع ساختار

در بررسی تفاوت این دو کابل آنچه در گام نخست خودنمایی می‌کند، ساختار متفاوتشان می‌باشد. به‌ گونه‌ای که کابل فشار قوی را به‌ منظور انتقال بهتر ولتاژهای بالا و عدم ایجاد اختلال جریان‌های خارجی بر روی میدان الکتریکی داخل کابل، از لایه‌های نیمه‌هادی و هادی متعددی می‌سازند که چنین ساختاری برای نمونه‌های فشار ضعیف ضرورتی ندارد.

البته لایه نیمه‌هادی وظیفه دیگری نیز در داخل کابل فشار قوی بر عهده دارد که آن ایجاد سطحی صاف به جهت جلوگیری از تماس و برخورد عایق با لایه‌ای زبر و خشن می‌باشد که سبب تمایز ساختار آن با کابل‌های فشار ضعیف شده است.

نوع عایق به‌ کار رفته

عایق‌های پلی‌اتیلن بهتر می‌توانند، نیاز کابل‌های فشار قوی را برطرف سازند، این در حالی است که از عایق‌های پلیمری برای پوشش انواع کابل فشار ضعیف استفاده می‌شود.

میزان ضخامت کابل‌ها

لایه‌های متعدد موجود در کابل‌های فشار قوی به مرتب ضخامت بیشتر آن‌ها را پدید آورده‌اند که در مقایسه دو کابل فشار قوی و فشار ضعیف، نمی‌توان از این شاخصه صرف‌ نظر نمود.

وزن کابل‌ها

کابل‌های فشار قوی به نسبت کابل‌های فشار ضعیف (low pressure cable) سنگین‌تر بوده که فناوری‌ها می‌کوشند تا حد امکان به‌ منظور ارتقا بهره‌وری این کابل‌ها از وزن آن‌ها بکاهند و از مواد اولیه قدرتمند اما با وزن کم در ساختشان استفاده نمایند.

افزایش میدان مغناطیسی

مهم‌ترین مزیت کابل‌های فشار قوی افزایش میدان الکتریکی داخل کابل، به‌ محض افزایش ولتاژ است که چنین ویژگی در کابل‌های فشار ضعیف وجود ندارد و آن‌ها از این مزیت بی‌بهره‌اند.

 


سوالات متداول

کابل فشار ضعیف چیست؟

همانطور که می توان از نام کابل فشار ضعیف حدس زد این است که این سری از محصولات ظرفیت فشار کمی دارند. در واقع در حوزه توزیع برق و الکتریسیته زمانی که برق دارای ولتاژ پایین می باشد به آن کابل فشار ضعیف می گویند در واقع این ولتاژ بین 50 تا 1000 ولت است.

آیا کابل اترنت یک کابل فشار ضعیف است؟

تمامی کابلهای مدل دیتا اترنت، کواکسیال و غیره در دسته کابل برق فشار ضعیف قرار قرار گرفته و در در غیر این صورت هر نوع سیم برقی که در جریان متناوب کار می کند به عنوان کابل فشار قوی شناخته می شود.

کابل فشار ضعیف PVC چیست؟

برای سبک تر شدن این کابلها، حمل آسانتر، مقاومت در برابر رطوبت و آتش و همچنین مقاومت مکانیکی بیشتر از عایق دیگری یعنی پلی وینیل کلراید یا عایق PVC به عنوان عایق استفاده شده است.

کاربرد کابل فشار ضعیف در چه مواردی است؟

کابل های فشار ضعیف به طور معمول در مواردی همچون زیرساختهای شبکه برق، کنترل و هدایت دستگاه به صورت خودکار و در واقع فرآیند اتوماسیون، روشنایی، صدا و امنیت، دوربین های مدار بسته و حتی زنگ خطر آتش به کار می روند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا